ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — NIYE Junior Program 2015 [x]

Students from the NIYE Junior Program 2015 visited the Royal Thai Embassy

... students from the Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education Junior Program 2015 On 27 th 2015, 6 Thai students from the Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education Junior Program 2015 (“NIYE Junior Program 2015”) along with attendant and staffs of the Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education visited the Royal Thai Embassy. Miss Ranida Chamchalerm, Counsellor welcomed and talked with the students ...
27/11/2015

นักเรียนไทยจากโครงการแลกเปลี่ยน NIYE Junior Program 2015 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... พฤศจิกายน 2558 นักเรียนไทยโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น NIYE Junior Program 2015 จำนวน 6 คนพร้อมกับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่จาก ... ... ให้การต้อนรับและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์และสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ขณะที่อยู่ในญี่ปุ่นช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา NIYE Junior Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ที่เชิญชวนให้นักเรียนระดับมัธยมที่สนใจในประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ...
27/11/2015
  relevance date