ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — NSC [x]

Japan’s participation in ASEM Foreign Ministers’ Meeting

... Bilateral Meetings on the sidelines of ASEM FMM12 2.1 Japan-Germany meeting held on 5 November 2015; - FM Kishida held talks with German FM Dr. Steinmeier, during which theydiscussed the situation in Ukraine, migration issue and bilateral cooperation in UNSC reforms. - FM Kishida also explained Japan’s basic position on the recent East Asian affairs. With regard to South China Sea, FM Kishida called for settling the issue based on international laws and sought understanding for Japan’s position. 2.2 Japan-Luxemburg meeting held on 5 November ...
30/12/2015

PM Abe’s participation in COP21

... to work towards an early conclusion of the Japan-EU EPA and Strategic Partnership Agreement in 2016. PM Abe also requested PM Bettel’s cooperation in further easing of import restrictions imposed on food products from Fukushima Prefecture. - On UNSC reforms, Japan welcomed the appointment of Ambassador and Permanent Representative of Luxembourg to UN as the Chair of the Intergovernmental Negotiations on UNSC reform. PM Bettel expressed his support for the necessity of UNSC reform as well as for Japan’s ...
12/01/2015

Ambassador hosts a luncheon in honour of Deputy Secretary General of Japan's NSC

On 12 October 2018, Ambassador Bansarn Bunnag hosts a luncheon in honour of Mr. Nobukatsu Kanehara, Deputy Director General of Japan's National Security Council at the Thai Residence. Both sides also take this opportunity to exchange views on regional security issues.
NSC luncheon
12/10/2018

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ (Gateway to Study in Japan) และ http://www.ojsat.or.th/main/ (สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระราชูปถัมภ์) ... ... หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน หนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาบัตร (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ (Gateway to Study in Japan) และ http://www.ojsat.or.th/main/ (สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระราชูปถัมภ์) ... ... หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน หนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาบัตร (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Gateway to Study in Japan ทางเว็บไซต์ http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระราชูปถัมภ์ ... ... หนังสือรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน หนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาบัตร (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) ...
24/05/2016
  relevance date