ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — OCA [x]

คณะนิสิตไทยและญี่ปุ่นจากโครงการ OCA เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... จากโครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น (Off Campus Activities, OCA Visit Japan Program) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์... ... Campus Activities, OCA Visit Japan Program) ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์... ... รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของนักการทูตที่ประจำการในต่างประเทศให้แก่คณะได้รับฟัง
OCA
30/05/2018

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เดินทางเยือนจังหวัดวะคะยะมะ

... โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานฯ... ... "การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการท่องเที่ยว" ซึ่งไทยเป็นตัวอย่างอันดีของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการท่องเที่ยว... ... โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (local experience) ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่าง...
  relevance date