ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — OISCA [x]

The Ambassador and Madam attended the Green Earth Festival for the International Day of Forests 2016

... Yupadee Bunnag attended the Green Earth Festival for the International Day of Forests 2016 organized by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, and the Organization for Industrial, Spiritual and Culture Advancement-International (OISCA). On 26 March 2016, Ambassador Bansarn Bunnag and Madame Yupadee Bunnag attended the Green Earth Festival for the International Day of Forests 2016 organized by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, and the Organization for Industrial, Spiritual ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Green Earth Festival for the International Day of Forests 2016

... และประมงญี่ปุ่นกับ Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement-International (OISCA) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน ... ... และภริยาได้เข้าร่วมงาน Green Earth Festival for the International Day of Forests 2016 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้ ...
26/03/2016
  relevance date