ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — SME [x] SMEs [x]

President of Tokyo SME Support Center paid a courtesy call on the Ambassador

On 8 May 2019, Mr. Yoshiyuki Fukuda, President of Tokyo SME Support Center and executives paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag to express appreciation to the Ambassador and the Royal ... ... business in Japan.  Thailand Branch Office of Tokyo SME Support Center was established in 2015 in order to support Japanese SMEs in Thailand.
08/05/2019

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในประเทศไทย และแนะนำนาย Masayuki Kimura หัวหน้าสำนักงาน Tokyo SME Support Center ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วง ... ... เป็นต้นไป โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณ Tokyo SMEs Support Center ที่มีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกทางด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในไทย ...
  relevance date