ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — SME [x]

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... และได้มีการประกาศนโยบายต่อ TPP ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME และภาคเกษตรกรรม โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 3.1.1 นโยบายต่อ SME เน้นนโยบายเชิงรุก ซึ่งจะเริ่มใช้ทันทีหลัง TPP ...
30/12/2015

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ที่ผ่านมา และเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ และการส่งเสริมด้าน SME ระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... ประจำปี งปม. 2559 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ารวม 700,000 ล้านเยน โดยบริษัทที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็น SMEs ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ จะใช้ งปม.บางส่วนในการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ...
  relevance date