ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — SMEs [x] SME [x]

President of Tokyo SME Support Center and delegation paid a courtesy call on the Ambassador

... opened branch in Thailand on the 23rd December 2015 which is the first oversea office under the cooperation with Ministry of Industry, Kasikorn Bank and Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) which reassure Japanese SMES in Thailand. In addition, Tokyo SME Support Center and Ministry of Industry has signed the MOU on the 22nd May 2015
16/01/2020

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกสิกรไทย และ Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) ซึ่งได้ช่วยให้ SMEs ญี่ปุ่นในไทยเกิดความอุ่นใจและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ Tokyo SME Support Center และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนาม MOU ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558
16/01/2020

The Governor of Wakayama Prefecture paid a courtesy call on the Ambassador

... that had opportunity to meet with Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand and brought 29 Wakayama’s SMEs entrepreneurs to exhibit in “ThaiFex” on 28 May 2019. The Governor also gave a speech about Value Chain in food ... ... dimension. That was the reason why he has been entrusted and elected to a fourth term Governor and invited the high potential SME companies in Wakayama to invest in the EEC area and also hoped that Wakayama will fully utilize from the 3 agreements that ...
Wakayama
01/08/2019

President of Tokyo SME Support Center paid a courtesy call on the Ambassador

... expressed interest in collaborating with Thai SME entrepreneurs and diversifying types of Japanese industries in Thailand, as well as their readiness to provide supports to Thai entrepreneurs for doing business in Japan.  Thailand Branch Office of Tokyo SME Support Center was established in 2015 in order to support Japanese SMEs in Thailand.
08/05/2019

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในประเทศไทย และแนะนำนาย Masayuki Kimura หัวหน้าสำนักงาน Tokyo SME Support Center ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วง ... ... เป็นต้นไป โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณ Tokyo SMEs Support Center ที่มีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกทางด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในไทย ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันอาหารกับ OTAGAI Forum Association และ NPO Japan Halal Development & Promotion

... เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของฝ่ายไทยและญี่ปุ่น โดยร่วมมือกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหารของทั้งไทยและญี่ปุ่น ให้เกิดความร่วมมือกัน ... ... และฝ่ายญี่ปุ่นนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ให้แก่ SME ของญี่ปุ่น และสนับสนุนการเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวในไทย ...
07/03/2016

Opening Ceremony of KASIKORNBANK Tokyo Representative Office

... representative office in Tokyo since 2010. With the launch of the ASEAN Community, there will be more business exchanges and activities between Thailand and Japan. So far, competition for Japanese investment in Thailand has increased, especially among local SMEs.
12/01/2016

2014.01.28 Ambassador’s special lecture on SME in SMRJ’s Thai Business Seminar

... to do business in Thailand.  Such cooperation was made among SMRJ, Ministry of Industry of Thailand and the Royal Thai Embassy. 450 participants included over 150 Japanese SMEs.  The Ambassador gave a 40-minute-special lecture on Thai and Japanese SMEs’ roles in Thai economy.  At the same time, Mr. Hiroshi Takada, SMRJ President and Mr. Toshiyuki Yokota, Deputy Director of SME Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and representatives from the Ministry of Industry of Thailand and Mizuho Bank, also shared detail on attractiveness of investment and business management in Thailand.
29/01/2014

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... โดยเอกอัครราชทูตได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของ SMEs ไทยและญี่ปุ่นในเศรษฐกิจไทย เป็นเวลา 40 นาที นอกจากนี้ ... ... และนายโทชิยูกิ โยโคตะ รองผู้อำนวยการสำนักงาน SME กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ...
29/01/2014
  relevance date