ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — Suginami [x]

Students of the "Embassy Journey Program" from Suginami ward visited the Embassy

On 5 August 2019, 13 students in elementary school grade 4-6 and junior high school from the Embassy Journey Program of Suginami ward, together with project officials visited the Embassy by having Mrs. Dheerangkun Uchino, First Secretary, welcomed them. On 5 August 2019, 13 students in elementary school grade 4-6 and junior high school from the Embassy Journey Program ...
Suginami
05/08/2019

เด็กนักเรียนโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คนจากโครงการ Embassy Journey Program ของเขต Suginami พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการเยือนนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ...
05/08/2019

2014.05.24 Minister gave special lecture at Chuo University Suginami High School

On 24 May 2014, Minister Singtong Lapisatepun was invited by Chuo University Suginami High School to lecture its 30 students on Thailand’s current situation and history as a part of the subject “Introduction to International Cooperation for High School Students and Problem Solution Learning”.  Minister also touched upon ...
28/05/2014

2013.03.15 Fujimigaoka Junior High School visited the Embassy

On 12 March 2013, 6 students from Fujimigaoka Junior High School in Suginami Ward, Tokyo visited the Embassy to learn about Thai culture and Japan - Thailand relationship. Miss Pakvipa Ahviphan, First Secretary, welcomed the students and made a briefing about Thai table manner, junior high school student’s daily life,...
15/03/2013

「杉並大使館めぐり」プロジェクトで小中学生が大使館訪問

2019年8月5日、杉並区の小学4-6年生と中学生の13名が企画スタッフと共に「杉並大使館めぐり~日本の中の外国へ行こう~」プロジェクトの一環で、タイ王国大使館を訪問し内野ティーランクーン一等書記官が歓迎しました。こ 2019年8月5日、杉並区の小学4-6年生と中学生の13名が企画スタッフと共に「杉並大使館めぐり~日本の中の外国へ行こう~」プロジェクトの一環で、タイ王国大使館を訪問し内野ティーランクーン一等書記官が歓迎しました。この訪問は、異文化交流と持続可能な開発目標(SDGs)をテーマとして行われ、大使館スタッフから、タイの文化や日本との関係についての話があった後、教育、貧困、地球温暖化など、多様な問題について質疑応答が行われました。
Suginami
05/08/2019

2012.12.14 อัครราชทูตบรรยายพิเศษ ณ Joshibi University of Art and Design

... รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบประมาณ 70 คน ในวิชาวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ตามคำเชิญของ Joshibi University of Art and Design ที่เขต Suginami กรุงโตเกียว มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1900 และเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น
19/12/2012
  relevance date