ค้นหา

 
Found: 16
Where: tags — TG [x]

2013.10.06 第1回タイフェスティバルin 仙台&Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN

2013年10月6日、シントン・ラーピセートパン公使と大使館職員は仙台市のあすと長町の杜の広場で開催された「第1回タイフェスティバルin 仙台」及び、ゼビオアリーナ仙台で開催された「Max Muay Thai World Champion 2013 JAPAN」に出席し、両イベントにて公使が挨拶を行いました。 タイフェスティバルin 仙台は2013年10月5日-6日、仙台青年会議所を中心とした実行委員会によって開催され、タイ大使館が後援をしています。会場には、タイ料理、タイの民芸品、カービング体験ブース等の他、タイ国政府観光庁(TAT)やタイ国際航空(TG)のブースが出店しました。ステージでは、ムエタイ教室や東北大学のタイ人留学生によるタイ舞踊が行われ、参加者はタイの文化に触れることができました。 ...
11/10/2013

The Minister Counsellor presided over the orientation ceremony of the Western University of Thailand, Thai Graduate Center in Japan

... Semester, 2016 students of the Western University of Thailand, Thai Graduate Center in Japan, which was held in the hall of the Royal Thai Embassy. The Western University of Thailand, Thai Graduate Center in Japan, provides services for Thai people in Japan to further their Bachelor or Postgraduate studies at the Western University of Thailand, via e-learning systems.
11/10/2016

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by 3 special flights.

On 25 May April 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847, Japan Airlines flight JL 031 from Haneda Airport, and Thai Airways flight TG643 from Narita Airport arrived in Thailand at 15.30 hours.,15.40 hours. and 16.30 hours. On 25 May April 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847, Japan Airlines flight JL 031 from Haneda Airport,...
ANA JL TG
25/05/2020

The Royal Thai Embassy facilitated the return of 97 Thai people in Japan to Thailand

On 21 April 2020, 97 Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport, and Thai Airways flight TG643 from Narita Airport arrived in Thailand at 15.30 hours. and 16.30 hours. On 21 April 2020, 97 of Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport, and Thai Airways flight TG643 from Narita ...
21/04/2020

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by Thai Airways’s special flight.

On 10 May 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by Thai Airways flight TG643 from Narita Airport arrived in Thailand at 16.30 hours. On 10 May 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by Thai Airways flight TG643 from Narita Airport arrived in Thailand at 16.30 hours. The repatriation followed the Civil ...
TG
10/05/2020

Students from Bangkok University visited the Embassy

On 31 July 2015, Ambassador Sihasak Phuangketkeow welcomed a group of professors and postgraduate students from the Faculty of Business Administration, Bangkok University.  On this occasion, Ms. Chananya Kamolyabutra, Minister Counsellor (Commercial) and Mr. Yordying Supasri, First Secretary gave lectures on Thailand-Japan relations and Thai business opportunities in Japan as well.
31/07/2015

2013.08.02 Ambassador attended the opening ceremony of the UNESCO Biotechnology School in Asia at Osaka U.

On 2 August 2013, Ambassador Thanathip Upatising attended and delivered the speech at the opening ceremony of the UNESCO Biotechnology School in Asia at Osaka University. This program is the international program on the biology for the postgraduate students from educational institutions in 5 countries including Japan, Indonesia, the Philippines, Vietnam and Thailand. On behalf of Thailand’s participating institutions, Prof. Dr. Soottiporn Chittmittrapap, Secretary-General of the National Research Council of Thailand (NRCT) also attended the opening ceremony....
06/08/2013

The Ambassador welcomed the Executive Vice President of Thai Airways International Public Co.,Ltd.

On 9 July 2018, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand to Japan, welcomed Mrs. Suvimol Bualerd, the Executive Vice President, and other delegates. On this occasion, the delegates informed the Ambassador On 9 July 2018, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand to Japan, welcomed Mrs. Suvimol Bualerd,...
TG
09/07/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ 3 เที่ยวบิน

... เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ 3 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนาริตะ ถึงประเทศไทยเวลา ... ... และสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 และสายการบิน Japan Airlines (JAL) เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ...
ANA JAL TG
25/05/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม 2563

... “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย”  ดังนี้  1. All Nippon Airways และ Japan Airlines ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จำนวน 120 ที่นั่ง  2. สายการบินไทย ... ... (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มี-วันเดินทางในตั๋ว เช่น “25 MAY flight-KONTHAI JAIDEE-TG643-25 MAY” อนึ่ง โดยที่โควตาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
11/05/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date