ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — TPP [x] สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่น [x]

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... การสนับสนุนเงินทุนในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ                      (8) การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม เช่น การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทาง ... ... และการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทญี่ปุ่น โดยการใช้ประโยชน์จาก TPP / การสร้างตลาดใหม่ ๆ จากการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก ...
  relevance date