ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — TPP [x] เปิดตลาด [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น

... ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสหกรณ์ไทยและญี่ปุ่น TPP และขอความร่วมมือเรื่อการเปิดตลาดของสินค้าเกษตรกรรมไทยในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรมิจิ ...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

1. การประชุมผู้นำประเทศสมาชิก TPP 12 ประเทศในห้วงการประชุม APEC ที่กรุงมะนิลา ... ... ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME และภาคเกษตรกรรม โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่... ... ในเรื่องการพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่อไปสู่การเปิดตลาดสินค้าเกษตรกรรมของญี่ปุ่นในประเทศนั้น...
30/12/2015
  relevance date