ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — TPP [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น

... ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสหกรณ์ไทยและญี่ปุ่น TPP และขอความร่วมมือเรื่อการเปิดตลาดของสินค้าเกษตรกรรมไทยในญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิโรมิจิ ...

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... กลไกการพิจารณานโยบายต่อ TPP ของพรรค LDP ประกอบด้วย 3.2.1 นโยบายในภาพรวม โดย คกก.พิจารณานโยบายต่อ TPP ในภาพรวม มีนาง Tomomi Inada ส.ส. พรรค LDP เป็นประธาน 3.2.2 นโยบายด้านเกษตรกรรม โดย ก.เกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น ร่วมกับ คกก. ด้านเกษตร ป่าไม้และประมงของพรรค LDP ซึ่งนำโดยนาย ...
30/12/2015

2013.08.26-27 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดนากาโนะ

... ได้เสนอจังหวัดนากาโนะให้มีความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการแปรรูปสินค้า และในด้านการท่องเที่ยวกับไทยให้มากขึ้นในการศึกษาดูงานที่ ... ... ไม่มีความกังวลต่อการแข่งขันกับสินค้าเกษตรกรรมจากต่างประเทศจากการเข้าร่วม TPP มากนัก เนื่องจากเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย ...
03/09/2013

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... ได้เลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ TPP เนื่องจาก รบ.มีภารกิจในการฟื้นฟูผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ ... ... โดยบริษัทที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็น SMEs ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ จะใช้ งปม....
  relevance date