ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — The Japan Foundation [x]

Ambassador attended the farewell reception for the high-level administrators of 17 secondary schools in Thailand by the Japan Foundation

... opinions with the administrators of the secondary schools from Thailand. In addition, they met with Mr. Noriyuki Matsukawa, senior representative of the Japan Foundation and Mr. Satoshi Takaya, the representative of the Ministry of Foreign Affairs of Japan. Link of The Japan Foundation News https://www.facebook.com/TheJapanfoundation/posts/2719896798076768 https://twitter.com/Japanfoundation/status/1206414612637204480
29/11/2019

An Officer of the Royal Thai Army, who received a scholarship from the Japan Foundation paid a courtesy call on the Ambassador

... Wassamon received the scholarship to study On 11 April 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag welcomed First Lieutenant Wassamon Suvanno, an officer of the Royal Thai Army when she paid a courtesy call on the occasion of her receiving a scholarship from the Japan Foundation. First Lieutenant Wassamon received the scholarship to study Japanese language in Japan for 8 months. This program is held annually and this is the first year that a member of the Royal Thai Army has received a scholarship.This occasion also represents the further strengthening of relations between Thailand and Japan.
11/04/2017

Ambassador hosted a dinner for the Japan Foundation

  On 17 December 2014, Ambassador Thanatip Upatising, hosted a dinner for Mr. Hiroyasu Ando, President of the Japan Foundation and also Mr. Yasushi Shiina, Director General of Tokyo International Film Festival, to express appreciation for Japan Foundation’s initiative in organizing the Tokyo International Film Festival 2014, Tokyo during 23-30 October 2014. During this meeting, both sides discussed on Thai Film Festival under “Crosscut Asia Project” at the sideline of the role of ...
17/12/2014

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานของ Japan Foundation ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงส่งผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 แห่งในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมงานของ Japan Foundation ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงส่งผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 แห่งในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ...
29/11/2019

The Nihongo Partners volunteers organized by The Japan Foundation paid a courtesy call on the Ambassador

On 19 March 2019, Mr. Masato Furuya, the Director of Asia Center, The Japan Foundation, led 6 volunteers who had served as Japanese language teachers in junior high schools to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag. On 19 March 2019, Mr. Masato Furuya, the Director of Asia Center, The Japan Foundation, ...

อาสาสมัครโครงการ Nihongo Partners จัดขึ้นโดย The Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นาย Masato Furuya ผู้อำนวยการ Asia Center, The Japan Foundationได้นำอาสาสมัครซึ่งได้เป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน ...
19/03/2019

Tokyo International Film Festival 2014 “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination”

... project of which organized by the Japan Foundation with full support of the Embassy. On 24 October 2014, Minister Singtong Lapisatepun gave the remarks at the Opening Reception of the “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination” project of which organized by the Japan Foundation with full support of the Embassy. The “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination” is an initiative taken by Japan Foundation Asia Center through the support of Tokyo International Film Festival (TIFF), aiming for deepening understanding between Japan and other Asian countries through films during the annual TIFF in Tokyo and it is expected to be implemented ...
24/10/2014

Royal Thai Embassy in Tokyo holds 16th Thai Festival

... Health, Labour and Welfare of Japan and Chairman of Japan-Thailand Parliamentary Friendship Group, were the guests of honour who presided over the Opening Ceremony of the festival in the morning of 16 May 2015. Mr. Yasuo Fukuda, former Prime Minister of Japan, Mr. Hiroyasu Ando, President of the Japan Foundation, and Mr Hiroshi Muto, Vice-Minister of Transport, Tourism, and International Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, and diplomatic corps were of the high-ranking guests. Thanpuying Supornphen Luangthepnimit,...
16/05/2015

Farewell Reception: The Japan Foundation Group-Tour Program for Secondary School Educators 2009

... educator, was the representative from Thailand. She also performed the Northeastern Folk Dance in the ceremony also with the other countries’ performances.             On 13 October 2009, the Embassy’s official and staff attended “The Japan Foundation Group-Tour Program for Secondary School Educators 2009’s farewell reception” at Tokyo Prince Hotel.
14/10/2009

Tokyo International Film Festival 2014 “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination”

... #1 Thai Fascination” ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิญี่ปุ่น(The Japan Foundation) ได้ริเริ่มขึ้นเป็นปีแรกและสถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... และจะจัดต่อเนื่องจนถึง ปี 2563 โดยในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรก Japan Foundation ได้เลือกภาพยนตร์ไทย 8 เรื่องมาจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ ...
24/10/2014
Pages: 1 2 Next
  relevance date