ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — Tokyo SME Support Center [x]

ประธาน Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยและให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุน SME ของไทยที่ต้องการประกอบกิจการในญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน อนึ่ง Tokyo SME Support Center สาขาประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ SME ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
08/05/2019

ประธานและ CEO Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... รวมทั้งสิ้น 1,700 ราย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีและแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน Tokyo SME Support Center ในทุกด้าน ทั้งนี้ โดยคำนึงว่า SME เป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งสองประเทศ และควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ...
17/01/2018

President of Tokyo SME Support Center paid a courtesy call on the Ambassador

... express appreciation to the Ambassador and the Royal Thai Embassy for facilitating visa procedure and giving advice to their staff assigned to be stationed at their branch office in Bangkok. In addition, they expressed interest in collaborating with Thai SME entrepreneurs and diversifying types of Japanese industries in Thailand, as well as their readiness to provide supports to Thai entrepreneurs for doing business in Japan.  Thailand Branch Office of Tokyo SME Support Center was established in 2015 in order to support Japanese SMEs in Thailand.
08/05/2019

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในประเทศไทย และแนะนำนาย Masayuki Kimura หัวหน้าสำนักงาน Tokyo SME Support Center ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วง ต.ค. 61 เป็นต้นไป ...
  relevance date