ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — Visa [x] VABO [x]

Resumption of Visa Appointment Booking Online (VABO) service

The consular Section now resumes its Visa Appointment Booking Online (VABO) service to the public. Visa applicant can book a visa appointment online starting from 13 May 2013 onwards. The consular Section now resumes its Visa Appointment Booking Online (VABO) service to the public. Visa applicant can book a visa appointment online starting from ...
15/10/2012

From 1 November 2012, the Royal Thai Embassy will start accepting VABO

... to 30 days in advance. VABO does not imply that the visa application is accepted. It is developed to facilitate the visa application process and avoid long queue at the Visa Section. From 1 November 2012, the Royal Thai Embassy will start accepting VABO. To schedule your visa appointment, please visit vabo.thaiembassy.jp and select Visa Appointment Booking Online (VABO). **Applicants holding diplomatic and official passports are not required to schedule online booking and may directly contact visa application counters ...
09/10/2012

Flight to Thailand for “Members of Diplomatic Missions, Consular Representatives and International Organisations (DCIOs) in Thailand” in September 2020

... around four working days before the departure date. 3. Visa 3.1 If you do not have neither a valid diplomatic / official visa nor a valid re-entry permit (to check the validity of your visa or re-entry permit, please click here ) please check the visa conditions from the website: http://vabo.thaiembassy.jp/vabo/index.php/tokyo-apply and the required documents for diplomatic/ official visa at: http://site.thaiembassy.jp/en/visa/type/9328/ 3.2 Please note that only DCIOs members, who receive an approval for the COE as per No. 2.2, will ...
26/08/2020

Flight to Thailand for “Members of Diplomatic Missions, Consular Representatives and International Organisations (DCIOs) in Thailand” in October 2020

... around four working days before the departure date. 3. Visa 3.1 If you do not have neither a valid diplomatic / official visa nor a valid re-entry permit (to check the validity of your visa or re-entry permit, please click here ) please check the visa conditions from the website: http://vabo.thaiembassy.jp/vabo/index.php/tokyo-apply and the required documents for diplomatic/ official visa at: http://site.thaiembassy.jp/en/visa/type/9328/ 3.2 Please note that only DCIOs members, who receive an approval for the COE as per No. 2.2, will ...
11/09/2020

ビザの代理申請の変更について

... を発行し、委任者・受任者ともに顔写真付きの身分証明書のコピーを添付すること *大使館は申請者に対し面接を要求することがある。 **書類不備や必要書類が揃っていない場合など、大使館は本人申請を要求することがある。 **VISA APPOINTMENT BOOKING ONLINE(VABO)は、各申請者名での予約が必要。 ***申請者が10名以上の場合は、FAX(03-5789-2428)にてご相談の上、申請してください。 ****上記の内容は、予告なしで変更する場合があります。
16/06/2016

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/…/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-… ) 2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...
17/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... หรือเทียบเท่า 2.5) Declaration Form (ดาวน์โหลดได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/covidVISA/20200715%20[DF]%20Non-Thai%20-fillable%20(2).pdf 2.6) สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ...
18/09/2020
  relevance date