ค้นหา

 
Found: 70
Where: tags — Visa [x]

Announcement for extension of Visa Fee exemption for Visa on Arrival (VOA) from 1 November 2019 to 30 April 2020

The nationals of this following countries are eligible to obtain a tourist Visas on Arrival (VOA) to Thailand at the port of entry by free - of - charge from 1 November 2019 to 30 April 2020. There are as below;
23/01/2020

A new format of visa assurance

Download (click)
visa
19/04/2018

Updated Visa Application Fees

Starting from 1st February 2018 Download PDF
visa fee
27/02/2018

Type of Visa

Type of Visa
12/07/2016

About Visa

About Visa
12/07/2016

Visa

Visa
12/07/2016

Six Additional Visa on Arrival Checkpoints to Thailand

... ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม 6 แห่ง Visa on Arrival Announcement [DOWNLOAD]
10/10/2016

Flight for non-Thai nationals in September 2020

... flights, will therefore need to apply for the Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand (COE) as well as to comply with certain requirements. 1.2 Required documents for the COE application (1) The biodata (photo) page of passport; (2) The visa page or re-entry stamp page of passport ; Guidance for applying visa   (download here) , Visa reservation  (click here) (3) Air ticket or e-ticket reservation document; (4) A completed Declaration Form;   (download here) (5) Health insurance ...
26/08/2020

New List for Tourist Visa Exemption (30 Days)

The Nationals of this following countries and economies are eligible to obtain a tourist visa exemption (30 days) from 14 April 2019. Please click here for details
11/04/2019
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date