ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Yamagata [x] ยามากาตะ [x]

เอกอัครราชทูตบรรสานนำคณะทีมประเทศไทยเยือนยามากาตะ

... ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว เยือนจังหวัดยามากาตะ ตามคำเชิญของนายมาซาชิ... ... และพบหารือกับบริษัทของจังหวัดยามากาตะที่จะเข้าไปลงทุนด้านการผลิตสิ่งทอจากนวัตกรรมชีวภาพในประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และได้เยือนมหาวิทยาลัยยามากาตะ... ... Hiroji Sagae ประธานบริหารหนังสือพิมพ์ Yamagata เป็นประธาน และมีภาคเอกชนในจังหวัดยามากาตะสมัครเป็นสมาชิกกว่า...
04/11/2018
  relevance date