ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — japan [x]

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่

... ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ... ... ได้แก่ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 9 อสมท.... ... และหนังสือพิมพ์มติชนเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทยได้รับทราบและนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนชาวไทยในการเตรียมตัวเดินทางมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นภายใต้มาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน ... ... และการท่องเที่ยวญี่ปุ่นรับฟังและซักถามข้อมูลจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ... ... สำนักงานท่องเที่ยว (Japan Tourism Agency) กระทรวงที่ดิน ... ... เป็นต้นเยี่ยมชมบริษั Tsuda Industrial จำกัด ...
08/10/2013

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่

ตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตรา (visa) สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วั แก่คนไทย ... ... กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก... ... ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น +81 90 4435 7812 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต...

... อัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่

... เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในหัวข้อ “Thailand-Japan Economic Relations: Partnership for the Future” ให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโรชิมาได้รับฟัง ... ... ไทยกับญี่ปุ่นเป็นเพื่อนเก่าและหุ้นส่วนที่ทันสมัย มี คสพ.ทางการค้ายาวนานกว่า ... ... โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นลำดับที่ ... ... ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางมายังไทยเมื่อปี ...
05/06/2013

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางเยือนญี่ปุ่

... ได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่ พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ... ... ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยวญี่ปุ่ (Ministry of Land, Infrastructure, ... ... รัฐมนตรีฯ ได้เดินทางไปยัง Japan Transport Engineering Company (JTREC) เพื่อดูความคืบหน้าของการผลิตตู้รถไฟสายสีม่วงของไทย ... ... E7 แลดูงาน control center ของบริษั JR East ด้วย
27/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ... ... ซึ่งพ้องกับภาษาและธรรมเนียมเรียกประเพณีการฉลองครบรอบอายุ 88 ปี ของญี่ปุ่นว่า Beiju (อ่านว่า เบจุ) ... ... นายฮิโระยะสุ อันโดะ ประธาน Japan Foundation นายฮิโรชิ มุโตะ รองปลัดกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่ แขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย เช่ ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ ...
16/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ... ... ซึ่งพ้องกับภาษาและธรรมเนียมเรียกประเพณีการฉลองครบรอบอายุ 88 ปี ของญี่ปุ่นว่า Beiju (อ่านว่า เบจุ) ... ... นายฮิโระยะสุ อันโดะ ประธาน Japan Foundation นายฮิโรชิ มุโตะ รองปลัดกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่ แขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย เช่ ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ ...
16/05/2015
  relevance date