ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — mekong [x] อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง [x]

นายกรัฐมนตรีและผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา MekongJapan Investment Forum เชิญชวนภาคธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาร่วมพัฒนาและและเติบโตไปกับไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง

... นายกรัฐมนตรี และผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา MekongJapan Investment Forum ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ... ... เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และขอบคุณ JETRO ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยมาโดยตลอด ...

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... ไทยมุ่งมั่นร่วมมือกับญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งถือเป็นสายน้ำแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ ... ... เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Tokyo Strategy 2018 for MekongJapan Cooperation) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่จะมีการรับรองในการประชุมครั้งนี้ ...
  relevance date