การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

ทำอย่างไร? เพื่อคลายเครียด 9 วิธีคลายเครียดที่น่ารู้

ระบายความเครียดออกมา, สร้างอารมณ์ขัน, กีฬา, อย่าอยู่นิ่งๆ เฉยๆ, เข้าสังคม ทำกิจกรรมที่ชอบ,  ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อคนอื่น, สูดกลิ่นหอม, ใส่ใจกับตัวเอง และจินตนาการแสนสุข

คุมความดัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต

มาป้องกันโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต กันเถอะ โดยการดูแลลสุขภาพหลอดเลือดทุกวัย เริ่มต้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ปรับวิถีชีวิตเพียงนิด รางวัลชีวิตไม่เพียงแค่ฝัน

สาระน่ารู้เรื่อง เบาหวาน

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรั้ง เป้นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ   และเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 4 ของประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ลดความเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง ป้องกันได้ถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอ คงน้ำหนักให้สมดุล เมื่ออ้วนให้ลดน้ำหนัก  ลดและเลิกแอลกอฮอล์

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากวัณโรค

วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เล็กมาก ซึ่งสามารถทำให้เกิดวัณโรคได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่เป็นปัญหามากที่สุด ในปัจจุบันก็คือ "วัณโรคปอด"

เอดส์ เข้าใจได้ไม่ยาก

มีเงินทองมากมาย แต่สุขภาพไม่ดี ต่อให้มีเงินร้อยล้านก็ไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ใช้ ควรดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับทุกเพศ ทุกวัย

ธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารและไปรษณีย์

ตราชื่อประจำตัวของแต่ละบุคคล  สามารถสั่งทำได้จากร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป ตราประทับ ดังกล่าว สามารถนำไปทำนิติกรรมต่าง ๆ ได้ตามกฎหมายญี่ปุ่น ไม่ว่าผู้ที่ถืออยู่นั้น จะเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นจึงควรรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

ระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ระบบที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต ว่างงาน หรือ เกษียณอายุ โดยพนักงาน ผู้ว่าจ้าง และรัฐบาลแบ่งภาระในการชำระเบี้ยประกัน

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สากล / ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถยนต์ก่อน โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขั้นต่ำประมาณ 300,000 เยน ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา และเดือนที่ไปสมัคร จากนั้นจึงนำหลักฐานการเรียนขับรถยนต์ พร้อมกับหลักฐานประจำตัวอื่นๆ ไปยื่นที่แผนกสอบใบอนุญาตขับขี่ ศูนย์ใบอนุญาตขับขี่ในเขต หรือเมืองที่พำนักอยู่

การลงทะเบียนคนต่างชาติ

บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีความประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเป็น ระยะเวลามากกว่า 90 วัน จะต้องลงทะเบียนคนต่างชาติ ณ ที่ว่าการประจำเขต หรืออำเภอที่ตนพำนักอาศัยอยู่ภายในระยะ 90 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น


Pages: 1 2 Next