Search

 
Found: 400

ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและอาเซียน (PDF)

... ในระดับ อุดมศึกษา ระเบียบการรับสมัคร การวัดผล และอัตราค่าเล่าเรียนพร้อมข้อมูล International Programs in Thailand & ASEAN Vol.9 (part 1) International Programs in Thailand & ASEAN Vol.9 (part 2) International

การแข่งขัน ACT (ASEAN Committee in Tokyo) Golf Tournament 2016

... ได้นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการแข่งขัน ACT (ASEAN Committee in Tokyo) Golf Tournament 2016 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 อัครราชทูตภควัต ตันสกุล ได้นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ...
ACT
17/12/2016

大使がカンボジア大使の送別会を開催

2018年7月12日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻は大使公邸にて、チア・キムター駐日カンボジア大使(H.E. Ms. Chea Kimtha)が任期を終えて帰国するにあたり、ASEAN 各国大使夫妻と共に送別会を開催しました。 2018年7月12日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻は大使公邸にて、チア・キムター駐日カンボジア大使(H.E. Ms. Chea Kimtha)が任期を終えて帰国するにあたり、ASEAN ...
12/07/2018

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว (ACT) ครั้งที่ 286

... มิถุนายน 2561 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ครั้งที่ 286 ณ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำญี่ปุ่น ซึ่งประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงโตเกียวและตัว ...
ACT ASEAN
20/06/2018

เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 304 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

... เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 304 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนาย Jose C. Laurel V เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เป็นประธาน ...
ASEAN
08/06/2021

2012.12.18-19 国連貿易開発会議(UNCTAD)事務局長スパチャイ氏がアジアコスモポリタン賞

 2012年12月18-19日、タナティップ大使夫妻及びマーノップチャイ大阪総領事が奈良県で開かれた第一回アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良フォーラムに出席し、大賞受賞者であるスパチャイ・パニチャパック国連貿易開発会議(UNCTAD)事務局長を祝福しました。同記念フォーラムは、日本国外務省、経済産業省及び独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)が後援しました。なお、スリン・ピッスワンASEAN事務総長も同記念フォーラムにて「アジアの未来」について講演しました。 アジアコスモポリタン賞は、2010年の奈良・平城京への遷都1300年を記念し、東アジア域内における文化面・経済面での地域統合、域内の格差是正、持続可能な成長社会形成を主眼に、質的に充実した東アジア共同体形成に優れた活動を行った個人・団体を、国際的に評価顕彰することを目的として、2012年2月に奈良県及び東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)により創設された国際賞です。同賞は、奈良県において2年に1回、贈呈するものです。 第1回アジアコスモポリタン賞の受賞者は以下の通りです。 1)大賞:国連貿易開発会議(UNCTAD)事務局長のスパチャイ・パニチャパック博士。アジア地域内の提携協力推進、経済格差是正に尽力、地域の人々に配慮しながら経済を発展させ、アジア地域を継続的に国際舞台へ導いてきたことなど顕著な貢献をしました。 2)経済・社会科学賞:米国コーネル大学名誉教授のベネディクト・アンダーソン氏。多年にわたり、東南アジアの歴史、ナショナルリズムについての政治、文化に関する研究によって大きな貢献をしました。 3)文化賞:日本漫画家の井上雄彦氏。日本や世界の若者の考え方に影響を与えた作品を多数世に送り出しました。 4)メモラブル賞(特別賞):インドネシア戦略国際問題研究所創設者の故ハディ・スサストロ氏。東アジア共同体の実現のために多大な貢献をしました。 この度、スパチャイ博士が同賞の大賞を受賞したことは、タイ人の能力が国際的に認められ、広く賞賛された証です。この賞についての詳細は http://nara-cosmopolitan...
26/12/2012

2014.04.21 Minister and Industrial Affairs Minister-Counsellor briefed visitors from Suan Sunandha Rajabhat University

On 21 April 2014, Minister Singtong Lapisatepun represented the Royal Thai Embassy in greeting visitors from ASEAN Studies Course, College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University under ASEAN Community Studies Group Project. Minister-Counsellor Baworn Sattayawuthiphong from Office of Industrial Affairs briefed the group on Japan’s Smart ...
23/04/2014

เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 305 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 305 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น โดยมีนาย ...
20/08/2021

09.28“Thailand – Japan, Enduring Friendship, Partnership for the Future” Seminar in celebration of the auspicious occasion of the 125th anniversary of diplomatic relations between Thailand and Japan

... celebration of the auspicious occasion of the 125th anniversary of diplomatic relations between Thailand and Japan at Nikkei Building, Tokyo.  More than 150 participants from public and private sectors, Japanese mass media, representatives from embassies of ASEAN countries in Tokyo and Thai public joined the event. The seminar was divided into two sessions.  Session 1 was based on the subject of “Reconstructing the Future: Challenges Ahead and Way Forward”, of which the speakers were Dr. Virabhongsa ...
23/10/2012

Deputy Prime Minister gave a keynote speech at the Thai Investment Seminar in Osaka

... Somkid Jatusripitak to visit Osaka, Wakayama and Kyoto between 31 January to 2 February 2019. On the morning of the 31 January, Deputy Prime Minister gave a keynote speech at the Thai Investment Seminar in Osaka on the topic of "Thailand: Advancing ASEAN - Japan Partnership" Ambassador Bansarn Bunnag joined the delegation of H.E Mr. Somkid Jatusripitak to visit Osaka, Wakayama and Kyoto between 31 January to 2 February 2019. On the morning of the 31 January, Deputy Prime Minister gave a keynote ...
31/01/2019
Pages: Prev. 1 ... 16 17 18 19 20 ... 40 Next
  relevance date