Search

 
Found: 22

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

... ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "EEC: Thailand 4.0 in action" ที่สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน และได้นำนิทรรศการ รวมถึงตัวอย่างโครงการจำลองไปจัดแสดงด้วย ...
17/10/2018

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... ซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์องค์กรเศรษฐกิจ โดยมีผู้แทนสมาพันธ์ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น (Keidanren) ประมาณ 40 ราย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ...
30/07/2019
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date