Search

 
Found: 30

ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้แก่ นายโอซามุ มาสุโกะ Chairman and CEO, Mitsubishi Motors Corporation นายโยชิฮิสะ ไคนุมะ Representatvie Director, President and Chief Executive Officer, สัปดาห์นี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ...
28/10/2016

三菱自動車代表執行役Co-COOが大使を表敬訪問

2020年9月8日、シントン・ラーピセートパン大使は三菱自動車工業株式会社の矢田部 陽一郎代表執行役Co-COO兼アセアン・オセアニア担当の表敬訪問を受け、事業計画等について説明を受けました。 2020年9月8日、シントン・ラーピセートパン大使は三菱自動車工業株式会社の矢田部 陽一郎代表執行役Co-COO兼アセアン・オセアニア担当の表敬訪問を受け、事業計画等について説明を受けました。...
08/09/2020

2013.02.15 Dinner in honor for Thai and Japanese private company leaders

On 15 February 2013, H.E. Ambassador Thanatip Upatising hosted a dinner at the Residence in honor for leaders of Thai and Japanese private sector.  The guests included Mr. Osamu Masuko, President of Mitsubishi Motors Corporation, Mr. Kenichi Hatori, Chairman of Gulliver International Co., Ltd., and Mr. Thongchai Jira-alongkorn, President of Viriyah Group.
22/02/2013

次期大使、三菱自動車工業㈱幹部らと会談

2024年3月27日、三菱自動車工業㈱の矢田部陽一郎代表執行役副社長(営業担当)一行が、ウィッチュ・ウェチャーチーワ 次期大使 を訪問しました。両者は、三菱自動車工業㈱のタイにおける投資の方針に関して会談しました。三菱自動車工業㈱はタイにおける自動車産業の未来を推進し、電気自動車の投資拡大をスタートしています。次期大使は、三菱自動車工業㈱がタイ国内に研究開発拠点、人材育成のための教育機関を設立したことに祝辞を述べました。...
29/03/2024

大使が三菱自動車工業(株)役員と協議

2022年10月26日、シントン・ラーピセートパン大使は、三菱自動車工業(株)の矢田部陽一郎代表執行役副社長、中村達夫副社長補佐、江上浩之アセアン・オセアニア本部長をタイと日本の関係強化のため夕食会に招きました。 矢田部氏は、タイは最大の生産拠点として重要であり、三菱自動車工業(株)の成功にはタイのあらゆる分野からの支援が不可欠であることを強調しました。また大使は、タイの自動車産業の発展における三菱自動車工業(株)の役割ならびに同社はタイからの最初の自動車輸出業者であると述べ、同社が脱炭素社会に向けて動き出すためにタイと共に未来の車を開発することを期待するとしました。
26/10/2022

大使が日本能率協会との協力について懇談

2022年10月11日、一般社団法人日本能率協会(JMA)一寸木守一参与がバンコク銀行東京支店ゼネラルマネジャー兼マネージャーのタウィー・プアンケットケオ氏 がシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問しました。 双方は、タイの農業産業の可能性、人材育成、自動化・ロボティクス開発、タイにおける日本への民間投資についてさまざまな分野におけるJMAと大使館との協力の方向性について話し合いました。一寸木氏は三菱自動車(タイランド)の上級管理職を歴任し、タイに3回駐在していたため、タイに精通しており、Friend...

三菱自動車代表執行副社長(営業担当)が大使に退任挨拶

2023年3月16日、三菱自動車の矢田部陽一郎 代表執行副社長(営業担当)と一行がシントン・ラーピセートパン大使を訪問をしました。矢田部氏が退任挨拶し、後任の中村 達夫上席執行役副社長補佐(営業戦略・改革担当)を紹介しました。 この機会に、大使は矢田部氏の長年のタイ王国大使館及び大使館の経済投資委事務所の協力に感謝の気持ちを伝えました。また、BOIが推進している同社の電気自動車(BEV)の生産計画や、BCG経済モデルに基づく環境に優しい郵便制度とタイにおける電気自動車の実用化を推進するため、パタヤでの郵便配達にBEV車両を利用する計画など、三菱自動車とPTT...

2014.07.01 Joint interview for Bilateral Insight magazine

On 1 July 2014, H.E. Mr. Thanatip Upatising gave a joint interview with Mr. Osamu Masuko, Chairman of Mitsubishi Motors, for ‘Bilateral Insight’ under the topic of bilateral business cooperation between Thailand and Japan.  The interview was held in Waseda University in Tokyo, with participation of young students.  Mr. Masuko talked about businesses operation ...
04/07/2014

三菱自動車工業㈱幹部らが大使を表敬訪問

2023年9月14日、三菱自動車工業㈱の辻昇専務執行役員(コーポレートガバナンス担当)とミツビシ・モーターズ(タイランド)の小糸栄偉知社長が、シントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問しました。大使の定年退職に際して挨拶し、感謝の意を表しました。ガノッポーン・ショーティパーン公使(経済・投資)も出席しました。 双方は、三菱自動車のタイでの電気自動車(EV)産業への投資、タイ政府の政策、タイの自動車部品メーカーに影響を与えるEVの人気の高まりについて話し合いました。それについて大使は、タイと日本が協力してシステム全体の変革を支援すべきであると強調しました。また、同社がタイ産自動車の輸出の先駆者であること、タイでの大規模工場、タイの自動車産業の未来を牽引し続ける計画等を通して、タイの自動車産業をグレードアップさせたことに感謝の意を表しました。
14/09/2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น (JETRO) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่น อาทิ บริษัท Mitsubishi Electric Corporation บริษัท Toyota Motor Corporation และธนาคาร Mizuho
30/07/2019
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date