Search

 
Found: 36

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

... ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยนำแนวคิด Connected Industries ของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และ Start-ups ของทั้งสองประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในหลากหลายโครงการ ...

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 นาย Yoshiyuki Fukuda ประธาน Tokyo SMEs Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ ...

東京都中小企業振興公社理事長が大使を表敬訪問

2018年7月25日、東京都中小企業振興公社の福田良行理事長がタイにおける事業活動報告と、2018年10月に中小企業振興公社タイ事務所所長に新たに着任する木村正幸氏とともに大使を表敬訪問しました。 2018年7月25日、東京都中小企業振興公社の福田良行理事長がタイにおける事業活動報告と、2018年10月に中小企業振興公社タイ事務所所長に新たに着任する木村正幸氏とともに大使を表敬訪問しました。大使は、タイでの日本投資家の円滑な投資への支援とともに、JETROの調査に基づくタイでの日本投資家の信用力の向上に対しても感謝の意を述べました。...

คณะผู้บริหารธนาคารออมสินเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้าน SMEs และสังคมผู้สูงอายุ เพื่อนำกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าของธนาคารต่อไป เมื่อวันที่ 21 มี....
23/03/2018

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารธนาคารออมสินและคณะ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารออมสินและผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจากโครงการ GSB สุดยอด Startup ตัวจริง ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ...
06/11/2017

Minister welcomed the delegation of the Federation of Thai Industries

... of ICIT and the delegation of e-Business Best Value Awards 2017 program at the hall of the Royal Thai Embassy. On this occasion, they listened to a briefing about Japan-Thailand relations by the Royal Thai Embassy and how to do business by the Tokyo SMEs Support Center and also the J-Goodtech website, including business matching by SMRJ.
03/08/2017

อัครราชทูตให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรม

... ได้รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นและการบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมโดย Tokyo SMEs Support Center และ เว็บไซต์ J - Goodtech สำหรับการจับคู่ทางธุรกิจโดย SMRJ
03/08/2017

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันอาหารกับ OTAGAI Forum Association และ NPO Japan Halal Development & Promotion

... เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของฝ่ายไทยและญี่ปุ่น โดยร่วมมือกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหารของทั้งไทยและญี่ปุ่น ให้เกิดความร่วมมือกัน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ...
07/03/2016

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับประทานอาหารกลางวันกับประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย

... โดยเฉพาะในการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลต่อการลงทุนในไทยแก่บริษัทญี่ปุ่นที่มีความสนใจ ซึ่งในปัจจุบัน มีบริษัท SMEs ของญี่ปุ่นในท้องถิ่นต่าง ๆ ของญี่ปุ่นจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในไทยและในอาเซียน ...
22/02/2016

Ambassador received a courtesy call by Governor of Hokkaido

... Ms. Harumi Takahashi, Governor of Hokkaido, at the Thai Ambassador’s Residence. Ambassador Bansarn and Governor Takahashi agreed to step up cooperation and exchanges between Thailand and Hokkaido in various areas such as tourism, agriculture and SMEs.
16/02/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date