Search

 
Found: 2

Suzuki Motor Corporation paid a courtesy call on the Ambassador

On 9 March 2016, Mr. Toshihiro Suzuki, COO, Representative Director and President, together with senior executives of the Suzuki Motor Corporation paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag to discuss on how to expand business potential in Thailand. On 9 March 2016, Mr. Toshihiro Suzuki, COO, Representative Director and President, together with senior executives of the Suzuki ...
10/03/2016

ประธานบริษัท Suzuki Motor Corporation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นาย Toshihiro Suzuki ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและประธานบริษัท Suzuki Motor Corporation และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เพื่อทำความรู้จัก และหารือเกี่ยวกับแนวทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย ...
10/03/2016
  relevance date