Search

 
Found: 1
Where: tags — HLJC [x] รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ [x] การลงทุน [x] เศรษฐกิจ [x]

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง... ... การประชุมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น High-Level Joint Commission (HLJC) ซึ่งฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ... ... โดยได้เชิญผู้เข้าร่วมฝ่ายญี่ปุ่นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็น Friends of Thailand ที่สำคัญของไทย ได้แก่ นายยาสึฮิสะ...
  relevance date