Search

 
Found: 124

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

... วีซ่าตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ: https://site.thaiembassy.jp/en/visa/type/ ภาษาญี่ปุ่น: https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/ ) * ทางการไทยยกเลิกการแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น

... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ดังต่อไปนี้ -  https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002871.html   -  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html   -  https://www.th.emb-japan.go.jp/it…/visa_residence_track.html   -  https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/visa_reentry.html 4. สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ซึ่งมีสถานะถิ่นพำนัก (residence) ...
04/08/2020

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年12月)

... 有効のビザもしくは再入国許可を持っていることをご確認下さい。ビザをまだお持ちでない方で、ビザ申請予約をした方は、予約確認書を代用してください。ビザ取得後は必ずビザのページをお送りください。 2.2 全ての申請者は必要書類を PDF形式 で以下のいずれかのEメールにお送りください。 全てのファイルに名前を入れて添付ファイルにてお送りください。例えば、1 passport photo, 2 visa or re-entry page, 3 air ticket, 4 declaration form, 5 health insurance, 6 ASQ reservation, 7 reason for entry 2.3 メールを送る際は、件名を必ず【渡航希望日 :: 渡航目的申請者名(英語)】と記載してください。 ...
09/11/2020

Honorary Consulates

... ไม่มีบริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านงานกงสุลที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร หรือการขอตรวจลงตรา (วีซ่า)                 Consular Service (Visa, Thai Passport, Legalization etc.) will not be available at the Royal Thai Honorary Consulate, Sapporo.
24/08/2020

Ambassador attended the New Year Party of JITCO

... and met with Mr. Hiroaki Yagi, President of JITCO. They discussed the expand and support Thai Labour in Japan particularly in Special Skilled Workers which has been started since April 2019 and there would be more Thai labour in Japan with new type of visa. In addition, the representatives of several embassies such as Cambodia, Vietnam, and Indonesia also participated in this event.
JITCO
23/01/2020

Mayor of Sendai paid a courtesy call on the Ambassador.

... and Sendai. They also discussed the possibility of resuming the direct flight between Sendai and Bangkok. The Ambassador informed Mrs. KOHRI that for the Japanese tourists, traveling from Japan to Thailand is very convenient as neither quarantine nor visa is required for 30-day stay period. As Japan is a favourite travel destination for Thai people, it is hoped that in the near future Thai tourists can also travel to Japan conveniently as well.
Sendai
13/07/2022

2013.08.29 JTA Evening Cool Party 2013

... approximately 200 people who joined the event. Chairman of JTA and the Ambassador, in their opening speeches, mentioned the development of relationship between and Japan, in particular through the recent Japanese Government’s policy on the exemption of visa for Thai tourists within 15 days to promote tourism and exchange of peoples of the two countries, and for the celebration of the 40th anniversary of ASEAN-Japan at the end of the year.  Ambassador emphasized that the establishment of the ASEAN Economic ...
04/09/2013

2013.12.05 Reception to Celebrate King Bhumibol Adulyadej’s 86th Birthday

... region.  At the same time, H.E. Mr. Yasuo Fukuda, former Prime Minister of Japan, also gave a speech on the close ties between the two countries from the Japanese Imperial Family and the Thai Royal Family level and Japan’s recent granting short-term-visa exemption for Thai tourists, which is hoped to lead for more exchange at people level.  Ambassador proposed the toast for His Majesty the King and His Majesty the Emperor of Japan.
11/12/2013

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศมาตรการการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับคนไทย

ญี่ปุ่นออกมาตรการการเข้าเมืองต่อชาวไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้ ญี่ปุ่นออกมาตรการการเข้าเมืองต่อชาวไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม...
VISA
27/03/2020

2013.07.03 Ambassador visited Saitama Prefecture

... connectivity greatly into account.  To illustrate, Thailand is currently building infrastructure system, especially high-speed train, to better facilitate regional connectivity.  On the other hand, the Ambassador also mentioned Japan exempting tourist visa for Thais, which should lead to more Thai tourists visiting Japan and more exchange between people of the two countries. Saitama-Thailand Friendship Association was established in 1999 by the initiation of a friend of Thailand, Saitama Prefecture’s ...
05/07/2013
Pages: Prev. 1 ... 9 10 11 12 13 Next
  relevance date