Search

 
Found: 1
Where: tags — กงสุลสัญจร [x] ไอจิ [x] กงสุล [x] บริการประชาชน [x]

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ณ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ณ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ สถานที่: Royal Thai Honorary Consulate-General in Nagoya (Kowa Headquarter Building, 1F: 3-6-29 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken) วัน-เวลา: วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น. เปิดให้จองนัดหมายแล้ววันนี้ ...
  relevance date