Search

 
Found: 15
Where: tags — กักตัว [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... แก้ไขใบจองโรงแรมกักตัวเพิ่มเป็น 14 วัน และนำเข้าระบบลงทะเบียน (https://coethailand.mfa.go.th/) อีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ COE ฉบับใหม่ ข. สำหรับผู้ที่กักตัวที่สถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine (SQ)) จะได้รับการกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเป็นจำนวน ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... รวมถึงติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนมาตรการควบคุมการข้ามแดนระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด * อย่างไรก็ดีคนไทยที่จะเข้ากักตัวในสถานกักกันตัวทางเลือก (ASQ) สามารถยื่นขอ COE ได้ตามปกติ **ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)** บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมิถุนายน ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว - กรณีมีข้อสอบถาม ขอให้อีเมลมาที่ rtetokyo2020.... ... กรณียกเลิกการเดินทาง ขอให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางและ COE มาแจ้งยกเลิกทางอีเมลด้วย 4. สำหรับชาวต่างชาติ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ด้านล่างเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ช่องทางการจองที่ได้รับอนุญาต (Authorized Platform) (1) https://entrythailand.go.th การจองสถานที่กักตัวผ่านเว็บไซต์นี้ จะปรากฏข้อมูลการจองบนแบบฟอร์มยืนยันการเดินทางของระบบ COE online โดยอัตโนมัติ ผู้เดินทางจึงไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารการจองอีก (คู่มือ link ) (2) จองกับโรงแรมโดยตรง ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

... เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้วท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสารรวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ASQ เท่านั้น) (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-3 วันทำการ) ... ... แล้วจะออกหนังสือรับรองซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะและคลิกดาวน์โหลดไฟล์Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสารซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการcheck-in ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หรือสามารถกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ได้ที่ AOT Airports Application 5) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว ( Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน (日本語) タイ王国帰国のための入国許可証( COE )申請方法   タイ国籍の方で 2020 年 12 月にタイへの帰国を希望されている方は、タイへの入国を許可されている下記航空会社から特別便の日付の航空券を購入することができます。詳細は以下の通りです。 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... –ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน” เช่น “9 SEP flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE” เพื่อสถานเอกอัครราชทูตออกหนังสือ COE ให้ทางอีเมล์ 2.1) หนังสือเดินทาง 2.2) บัตรโดยสาร 2.3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hsscovid.com/ 2.4) กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ...
17/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน ”  เช่น “7 OCT flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE” เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯออกหนังสือ COE ให้ทางอีเมล์ 2.1) หนังสือเดินทาง 2.2) บัตรโดยสาร 2.3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hsscovid.com/ 2.4) กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ...
18/09/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... –ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน” เช่น “4 NOV flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE” เพื่อสถานเอกอัครราชทูตออกหนังสือ COE ให้ทางอีเมล์ 2.1) หนังสือเดินทาง 2.2) บัตรโดยสาร 2.3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hsscovid.com/ 2.4) กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ...
16/10/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

... ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ... ... หรือมีประวัติ เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นและยังกักตัวไม่ครบ ๑๔ วัน ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล ...
11/07/2021
Pages: 1 2 Next
  relevance date