Search

 
Found: 3
Where: tags — การลงทุน [x] กระทรวงอุตสาหกรรม [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนญี่ปุ่น

... เข้าร่วมด้วย โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของโครงการ... ... ทั้งในส่วนของโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย... ... เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในไทย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง METI และ JETRO ก็มีพัฒนาการที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก...

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน Symposium on Thailand 4.0 Towards Connected Industries จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่โรงแรม Bangkok Marriott ...
13/09/2017

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ... ... ฮายาชิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) นายเคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ...
  relevance date