Search

 
Found: 7
Where: tags — การลงทุน [x] เศรษฐกิจ [x] METI [x]

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีพลังงานพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI

... เข้าพบหารือทวิภาคีกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น (METI) ที่ห้องประชุม โรงแรม Grand Prince Hotel New Tanakawa กรุงโตเกียว ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานโมซัมบิก เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัท ปตท. ในโครงการสำรวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ...
18/10/2017

เอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

... ประชุมหารือกับอธิบดีกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าผู้อำนวยการกองเอเชียและแปซิฟิกจากกรมนโยบายการค้า และคณะจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI)โดยมีอัครราชทูตฝ่ายการลงทุนอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมและอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการคลัง ...
26/10/2011

... (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... Noriyoshi รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต ... ... โดยไปสู่เฉพาะประเทศอาเซียน นางสาวอรทัย พิทยธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...
BOI METI
27/05/2020

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

... ก.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน Symposium on Thailand 4.0 Towards Connected Industries จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...
13/09/2017

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง ... ... ฮายาชิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) นายเคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ...

เอกอัครราชทูตฯ จัดประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

... อธิบดีกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าผู้อำนวยการกองเอเชียและแปซิฟิกจากกรมนโยบายการค้า และคณะจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) โดยมีอัครราชทูตฝ่ายการลงทุนอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการคลัง ...
26/10/2011

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

... กรุงโตเกียว ได้นำนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น ... ... ซึ่งญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งในไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และให้ความเชื่อมั่นว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ ไทยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและต้องการเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ...
12/09/2017
  relevance date