Search

 
Found: 2
Where: tags — กิจกรรม Global School Lunch [x] สาธิตมวยไทย [x]

โครงการ Global School Lunch ที่โรงเรียนชั้นประถมศึกษา Koyamadai

... ได้รับเชิญจากโรงเรียนชั้นประถมศึกษา Koyamadai เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ในการเข้าร่วมกิจกรรม Global School Lunch เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายณัฐพงศ์ ... ... ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน และได้มีการจัดการสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ซึ่งนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ...

โครงการ Global School Lunch ที่โรงเรียนชั้นประถมศึกษา Ohara

... ได้รับเชิญจากโรงเรียนชั้นประถมศึกษา Ohara เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ในการเข้าร่วมกิจกรรม Global School Lunch โดยมีอาหารไทย ประกอบด้วย กะเพราไก่ ... ... ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน และได้มีการจัดการสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ซึ่งนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ...
  relevance date