Search

 
Found: 1
Where: tags — รมว. คลัง [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... ซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์องค์กรเศรษฐกิจ โดยมีผู้แทนสมาพันธ์ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น (Keidanren) ประมาณ 40 ราย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ...
30/07/2019
  relevance date