Search

 
Found: 1
Where: tags — รองนายกรัฐมนตรี [x]

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016 ที่อาคาร Ballesalle Tokyo Nihonbashi เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ...
  relevance date