Search

 
Found: 2
Where: tags — วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ในการแข่งขัน Volleyball Nation League 2019

... เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้จาก ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แด่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่เข้าการแข่งขัน Volleyball Nation League 2019 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ณ เมืองเซนได

....ณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Volleyball World Grand Prix 2017 ณ เมืองเซนได จ. มิยากิ โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันกับทีมชาติญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ...
  relevance date