Search

 
Found: 1
Where: tags — สัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ [x]

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อรายงานผลการเยือนประเทศไทยของผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ เมื่อวันที่ 16-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา และเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายคาซูชิ ซาซาบุจิ, กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อรายงานผลการเยือนประเทศไทยของผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ ...
  relevance date