Search

 
Found: 2
Where: tags — สาธิตมวยไทย [x]

โครงการ Global School Lunch ที่โรงเรียนชั้นประถมศึกษา Koyamadai

... เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ในการเข้าร่วมกิจกรรม Global School Lunch โดยมีอาหารไทย ประกอบด้วย กะเพราไก่ ทอดมัน และแกงจืด ... ... ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน และได้มีการจัดการสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ซึ่งนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ...

โครงการ Global School Lunch ที่โรงเรียนชั้นประถมศึกษา Ohara

... เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ในการเข้าร่วมกิจกรรม Global School Lunch โดยมีอาหารไทย ประกอบด้วย กะเพราไก่ ทอดมัน และแกงจืด ... ... ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน และได้มีการจัดการสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ซึ่งนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ...
  relevance date