Search

 
Found: 14
Where: tags — เจ้าหญิงทาคามาโดะ [x]

เอกอัครราชทูตโรมาเนียเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดการประกวดภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes

... เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyesซึ่งเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่นทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ... ... Eyesซึ่งเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่นทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ การจัดประกวดภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes เริ่มขึ้นเมื่อปี 2541 มีวัตถุประสงค์ให้นักการทูตต่างประเทศที่ประจำการในญี่ปุ่นได้ถ่ายทอดเรื่องราวและความประทับใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านทางภาพถ่ายเพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นได้ชื่นชมและมองเห็นญี่ปุ่นในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ... ... เพื่อเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดงานประกวดภาพถ่ายของคณะทูตต่างประเทศในญี่ปุ่น "Japan through Diplomats' Eyes" ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ ...

เอกอัครราชทูตฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

... และการที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ก้าวสู่รัชสมัยใหม่พร้อมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนายบรรสานฯ ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงานภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น และเป็นแกนกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ...

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พ้นจากตำแหน่ง

... เยือนไทยเพื่อสำรวจศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสานได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น ซึ่งมีบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date