Search

 
Found: 1
Where: tags — เมืองมิซาโตะ จังหวัดอาคิตะ [x]

นายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ จังหวัดอาคิตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับนาย MATSUTA Tomomi นายกเทศมนตรีเมืองมิซาโตะ จังหวัดอาคิตะ  เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณเมืองมิซาโตะ ซึ่งเป็นเมือง host town สำหรับนักกีฬาแบดมินตันไทยสำหรับแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก ...
  relevance date