Search

 
Found: 9
Where: tags — เอกอัครราชทูต [x] Hokuto [x]

ผู้บริหารของธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้บริหารของธนาคาร Hokuto นำโดยนาย Eikichi Saito (Chairman) นายArata Ito (President) และนาย Kazushi Sasabuchi (Executive Senior Managing Director) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยา เพื่อแนะนำตัวในฐานะได้รับตำแหน่งใหม่ อนึ่ง ธนาคารHokuto ...
19/04/2019

ประธานธนาคาร Hokuto จ.อาคิตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของ จ.อาคิตะ พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii นายกสมาคมมิตรภาพ จ.อาคิตะ - ไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นาย Eikichi Saito ประธานและ CEO ธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของ จ.อาคิตะ พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii นายกสมาคมมิตรภาพ จ.อาคิตะ - ไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ...
17/05/2016

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายคาซูชิ ซาซาบุจิ, กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อรายงานผลการเยือนประเทศไทยของผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานธนาคาร Hokuto

... เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร ...
Hokuto
08/06/2016

ผู้บริหารธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Eikichi SAITO, Chairman ธนาคาร Hokuto และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ โดยได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารฯ สมาคมมิตรภาพ จ. ...
13/02/2020

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ธนาคาร HOKUTO และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... มกราคม2565นาย SAITO Eikichi ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ธนาคาร HOKUTO ได้นำนาย OHMORI Sanshiro ประธานและ CEO บริษัท Ohmori Constructionและนาย ... ... Hokutoสาขากรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  นายSAITO มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งสมาคมAkita ...
26/01/2022

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

... จังหวัดอาคิตะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศกว่าหนึ่งล้านคนระหว่างการจัดเทศกาลดังกล่าว ในช่วงค่ำ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกับนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto และภริยา นาย Tadanori Ishii ประธานสมาคมมิตรภาพอาคิตะ - ไทยและภริยา นาย Tomomi Matsuda นายกเทศมนตรี เมือง Misato ...
03/08/2016

2014.02.16-18 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.อาคิตะ

... และความตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับธนาคาร Hokuto ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ... ... มีนักลงทุนใน จ.อาคิตะ เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับ ...
25/02/2014

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

... และหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลและความร่วมมือระหว่าง SME นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าพบนาย Hiroki Miura ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดอาคิตะ และนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ด้วย
  relevance date