Search

 
Found: 60
Where: tags — ALFS [x]

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนให้โครงการปักจิตปักใจ

... ซึ่งเป็นเงินจากการจัดกิจกรรมการกุศลของกลุ่มคู่สมรสนักการทูตของไทยในกรุงโตเกียวร่วมกับสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ให้กับโครงการปักจิตปักใจ ณ อาคารสำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ...
26/08/2020

ภริยาเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินสนับสนุนให้แก่ บ้านราชาวดี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

... ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวดำเนินกิจการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว องค์กร ALFS ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1968 โดย Matsuko Miki เป็นองค์กรที่รวมกลุ่มสตรีจาก 24 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
11/09/2017

チェンマイ臨時旅券事務所長が在京タイ大使館の代理で寄付金贈呈

...,000バーツ)の贈呈を行い、同協会のトーポン・セラノン会長が代表で受領しました。寄付金は、大使館外交官の配偶者らが一般社団法人アジア婦人友好会(Asia-Pacific Ladies Friendship Society:ALFS)と共に行った慈善事業の収益です。 2020年8月24日、タイ王国チェンマイ臨時旅券事務所のパノット・キアットコーン所長が在京タイ王国大使館の代理で、チェンマイ県にあるタイ王国視覚障害者協会の北部事務所にて、「パックジット・パックジャイ・プロジェクト」へ寄付金604,...
26/08/2020

2012.02.03 ALFS แนะนำเครื่องดนตรีเอเชีย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มวัฒนธรรมของ Asia-Pacific Ladies Friendship Society นำโดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต ได้จัดงานแนะนำเครื่องดนตรีของเอเชีย โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน ในงานมีการแนะนำเครื่องดนตรีและการบรรเลงเครื่องดนตรีของประเทศไทย...
20/02/2012

大使館は、ALFS2019のチャリティーバザーに参加

2019年4月10日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻は、外交官夫人や大使館職員らと共にANAインターコンチネンタルホテルで行われたアジア婦人友好会主催による第43回「Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2019」に参加しました。 2019年4月10日、バンサーン・ブンナーク大使夫妻は、外交官夫人や大使館職員らと共にANAインターコンチネンタルホテルで行われたアジア婦人友好会主催による第43回「Asia-Pacific...
ALFS
10/04/2019

02.03 ALFS musical instrument introduction

On 3 February 2011, the Small Interest Group of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society, led by Mme Aumaporn Futrakul, Ambassador’s spouse, organized an event called “Introduction to Asian musical instruments”.  Thai, Indonesian and Japanese musical instruments were introduced and performed in the event, where 40 members attended On 3 February 2011, the Small Interest Group of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society, led by Mme Aumaporn Futrakul, Ambassador’s spouse, organized an...
24/02/2012

02.23-24 ALFS members joined Thai North-eastern cuisine cooking class

During 23-24 February 2012, Asia-Pacific Ladies Friendship Society members joined the Thai North-eastern cuisine cooking class at the Residence. Mme Aumaporn Futrakul, Ambassador’s spouse, gave a briefing on Thailand’s North-eastern culture and tourist information and demonstrated how to cook the region’s food : Somtam (Spicy papaya salad) and Laab Kai (Chicken Laab).  Ten members of the society attended each day.  ▼ 23 February 2012 ▼  ▼ 24 February 2012 ▼ During 23-24 February...
28/02/2012

大使が「2020 ジャパンバリアフリープロジェクト」で障害のある方を歓迎

... 大使は、田中朋子さんが常に子どもに寄り添い献身的に介助をなさっていることに敬意を表すと共に、身体の障害を持つことは誰にでも起こり得ることだと強調しました。また、障害を持つ人は社会からの助けを必要とする存在だという考えから、他の人と同様に知識も能力もある社会の構成員だと考える世の中になって欲しいと願う田中さんの思いに同意しました。障害を持つ人を受け入れるということは、バリアフリー製品を作り出すことだけでなく、地域の一員として受け入れることが必要なのです。 大使は、大使館の外交官夫人グループがアジア婦人友好会(ALFS)と共に行った慈善事業の収益を、タイ王国視覚障害者協会が運営するチェンマイの「パックジット・パックジャイ・プロジェクト」に寄付したことを紹介しました。同プロジェクトは、視覚障害者に日本の刺繍「刺し子」の技法を教え、就労を支援しています。刺し子は、昔ろうそくや電気の明かりのない夜に、日本の女性たちが縫った刺繍です。 ...

Ambassador welcomes a person with a disability under the 2020 Japan Barrier-Free Project.

... our minds to accept them as viable and authentic citizens. Ambassador Singtong shared the Embassy’s role in supporting people with disabilities. The Thai diplomats' spouses chose to provide donation from the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) to the Pakjit Pakjai Project in Chiang Mai Province, which teaches the Japanese "Sashiko" embroidery technique to the visually impaired people in Thailand. Such technique is used by Japanese women to embroider clothes at night without ...
11/09/2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับผู้พิการ ภายใต้โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project

... ยังได้กล่าวถึงการสนับสนุนบทบาทผู้พิการโดยกลุ่มคู่สมรสของนักการทูตของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้บริจาคเงินที่ได้รับจากสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) แก่โครงการปักจิตปักใจ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งฝึกสอนศิลปะงานปักผ้า “ซาชิโกะ” ของญี่ปุ่น ...
11/09/2020
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6
  relevance date