Search

 
Found: 1
Where: tags — Awamori [x] อาวาโมริ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโอกินาวะ

... โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และในช่วงค่ำของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวเปิดงาน Awamori Night ที่โรงแรม ANA Crowne Plaza Okinawa Harborview โดยมีประธานสมาคมผูู้ผลิตเหล้าอาวาโมริแห่ง จ. โอกินาวะ และผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ อาวาโมริเป็นเหล้าที่ผลิตจากข้าวไทยโดยใช้เทคนิคการผลิตที่สืบทอดตั้งแต่สมัยอยุธยาและถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
  relevance date