Search

 
Found: 81
Where: tags — BOI [x]

คณะผู้บริหาร Mitsubishi Motors เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้ขอบคุณนาย YATABE ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานกรุงโตเกียวมาโดยตลอด ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในหลายประเด็น โดยเฉพาะแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ...

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... โดยไปสู่เฉพาะประเทศอาเซียน นางสาวอรทัย พิทยธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์ในไทย และ นาย บริษัท ...
BOI METI
27/05/2020

Tokyo Offices

... Tokyo 03 3221 9482, 03 3221 9483 03 3221 9484 thaitctokyo@thaitrade.jp www.ditp.go.th/japan/ Office of Economic and Investment Affairs Fukuda Building West, 8 th Floors, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 03 3582 1806 03 3589 5176 tyo@boi.go.th www.boi.go.th/japanese/ Office of Agricultural Affairs Kotaki Terrace C, 3-13-22 Meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0063 03 6661 3844 03 3791 1400 Office of Industrial Affairs Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 03 6450 2490 03 6450 2491 ...
18/08/2022

สำนักงานในกรุงโตเกียว

... thaitctokyo@thaitrade.jp www.ditp.go.th/japan/ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว Fukuda Building West, 8 th Floors, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 03 3582 1806 03 3589 5176 tyo@boi.go.th www.boi.go.th/japanese/ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว Kotaki Terrace C, 3-13-22 Meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-0063 03 ...
18/10/2022

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年9月)

... 入国の理由を示した書類: 就労者 : 以下のいずれかの書類のコピー Ø 1. タイ労働省発行の労働許可証 2. タイ労働省発行のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書) 3. タイ投資委員会(BOI)が発行した証明書 4. Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) の証明書 永住者 : Ø 在留証明書及び再入国許可証印のコピー タイ国籍を有する者の家族 : Ø タイ婚姻証明書(配偶者の場合)、タイ出生証明書(子供の場合)、もしくはタイ国籍を有する者との親子関係を示す公的証明(親の場合) ...
27/08/2020

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... ร่างคำกล่าวสุนทรพจน์ และดาวโหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายของรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ที่ http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_event_detail&topic_id=13564 รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ J-TREC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตตู้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ...

大使がUOB銀行FDIアドバイザリーセンター10周年記念祝賀会に出席

... この祝賀会は、UOB銀行の事業を支援し、ASEAN諸国への投資を促進した関係者に感謝の意を表す会でした。同行の事業の成果として、多くの日本人投資家がタイに進出し、またタイへの投資に関心のある投資家を支援しているUOB銀行はタイ投資委員会(BOI)と友好的な関係にあります。
07/06/2023

タイ工業団地セミナー

... 2019年8月22日、サリニー・ポンプラパイ公使参事官は、バンサーン・ブンナーク大使の代理としてタイ工業団地セミナーで歓迎の挨拶をしました。本セミナーには約60人の参加者があり、タイ工業団地公社のソムジン・ピルック総裁によるタイの工業団地について講演が行われました。また、タイ国内の工業団地から10名の事業主による参加者への事業案内も行われました。その他に、経済・投資事務所の吉井・ スタースィニ参事官(経済・投資)からは、タイ投資委員会(BOI)の投資奨励制度について説明がされました。
22/08/2019

大使が電気自動車の分野で日産と協力推進

... e-POWER(ハイブリッド)を紹介しました。日産KICKS e-POWER はタイのB-SUVセグメントにおけるマーケットシェア首位を獲得しました。大使はEV産業においてタイが日産自動車と緊密に連携することを再確認し、タイ投資委員会(BOI)奨励事業であるBEV車の製造を促しました。
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Next
  relevance date