Search

 
Found: 2
Where: tags — SME [x] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [x]

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ

... เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่ ฯพณฯ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ในโอกาสเยือนกรุงโตเกียว ... ... เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม และ SMEs ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ต้อนรับนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับท้องถิ่นของญี่ปุ่น และสนับสนุนการจับคู่ระหว่าง SMEs เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ต้อนรับนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ...
12/02/2016
  relevance date