Search

 
Found: 1
Where: tags — Umenoki [x] นักเรียน [x] 梅木小学校 [x]

เยาวชนชั้น ป.2 สัมผัสเอกลักษณ์มวยไทย พร้อมกับทำความรู้จักกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษา UMENOKI เขตคิตะ กรุงโตเกียว ได้ทำความรู้จักกับประเทศไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทย พร้อมสัมผัสเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทย ...
15/12/2020
  relevance date