Search

 
Found: 4
Where: tags — Umenoki [x] โรงเรียน [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนโรงเรียนประถมศึกษา Umenoki

... ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์นานาชาติให้แก่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประถม Umenoki เขตคิตะ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
Umenoki
18/01/2019

เยาวชนชั้น ป.2 สัมผัสเอกลักษณ์มวยไทย พร้อมกับทำความรู้จักกับประเทศไทย

... ได้ทำความรู้จักกับประเทศไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทย พร้อมสัมผัสเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทย ในฐานะที่โรงเรียน UMENOKI จะส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในช่วงการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก เมื่อวันที่ ...
15/12/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายทางออนไลน์ ให้แก่โรงเรียนประถม Umenoki

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยทางออนไลน์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถม Umenoki เขตคิตะ กรุงโตเกียว นักเรียนได้รับรับฟังเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนโรงเรียนประถมศึกษาUmenoki

... ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์นานาชาติให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประถมศึกษา Umenoki กรุงโตเกียว นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการสาธิตมวยไทยซึ่งนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและกิจกรรมการสาธิตมวยไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
  relevance date