Search

 
Found: 1
Where: tags — the Future of Asia [x] รอง นรม. [x]

รองนายกสมคิดฯ กล่าวปาฐกถาในการประชุม Nikkei

... จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "Globalism at Crossroads - Asia's next move" ในการประชุม the International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 23 ที่โรงแรมอืมพีเรียล กรุงโตเกียว รายละเอียดของคำกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ...
06/06/2017
  relevance date