Search

 
Found: 76

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศและคณะข้าราชการ นายทหารนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. และคณะข้าราชการ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 70 รวม 75 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง ...
13/07/2016

高円宮妃殿下をお迎えし「にっぽん-大使たちの視線2018写真展」の案内会を開催

2018年4月19日、高円宮妃殿下名誉総裁をタイ大使公邸にお迎えし、「にっぽん-大使たちの視線2018写真展」の案内会を開催しました。バンサーン・ブンナーク大使は同写真展の実行委員長であり、70人を超える各国大使が出席しました。高円宮妃殿下が名誉総裁を務める「にっぽん-大使たちの視線」写真展は今年で21回目を迎え、在日の各国外交官の視線がとら 2018年4月19日、高円宮妃殿下名誉総裁をタイ大使公邸にお迎えし、「にっぽん-大使たちの視線2018写真展」の案内会を開催しました。バンサーン・ブンナーク大使は同写真展の実行委員長であり、70人を超える各国大使が出席しました。高円宮妃殿下が名誉総裁を務める「にっぽん-大使たちの視線」写真展は今年で21回目を迎え、在日の各国外交官の視線がとらえ感じた日本や日本人について表現し、交流する企画であり、選考された展示作品は、日本の各地を巡回します。今年のテーマは日本にとって特別な年である「明治150年記念」です。同写真展は、在日外交官と日本人を繋ぐ重要な事業であり、バンサーン・ブンナーク大使が高円宮妃殿下より実行委員長に任命されたことは大変名誉なことです。また、タイ王国にとって日本の皇室との親密な関係を深め、在日外交官と日本人との架け橋となる良い機会です。
19/04/2018

การประชุมร่วมครั้งที่ 2 ของ ALFS

... Society (ALFS) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาง Junko Machimura และนาง Atsuko Mogi รองประธาน และสมาชิกของ ALFS จำนวนกว่า 70 คนเข้าร่วม. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกันดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารว่างแบบไทย ...
22/11/2010

วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

... โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมกว่า 70 คน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาคเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักชาติ ...

สถานเอกอัครราชทูตเยี่ยมมหาวิทยาลัยการพาณิชย์ชิบะ

... ในการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและภาษาไทยให้แก่นักเรียนปี 1 คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยการพาณิชย์ชิบะ จำนวน 70 คน ซึ่งกำลังจะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2562 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ...

Promotional event of “Japan through Diplomats’ Eyes” 2019, with the presence of Her Imperial Highness Princess Takamado at the Thai Residence, Tokyo

... Imperial Highness Princess Takamado graciously attended the promotional event of “Japan through Diplomats’ Eyes” Photo Exhibition hosted by His Excellency Ambassador Bansarn Bunnag at the Thai Residence, Tokyo, with the presences of more than 70 ambassadors. On 4 April 2019, Her Imperial Highness Princess Takamado graciously attended the promotional event of “Japan through Diplomats’ Eyes” Photo Exhibition hosted by His Excellency Ambassador Bansarn Bunnag at the Thai ...

Promotional event of “Japan through Diplomats’ Eyes” 2018, with the presence of Her Imperial Highness Princess Takamado at the Thai Residence, Tokyo

... Imperial Highness Princess Takamado graciously attended the promotional event of “Japan through Diplomats’ Eyes” Photo Exhibition hosted by His Excellency Ambassador Bansarn Bunnag at the Thai Residence, Tokyo, with the presences of more than 70 ambassadors. On 19 April 2018, Her Imperial Highness Princess Takamado graciously attended the promotional event of “Japan through Diplomats’ Eyes” Photo Exhibition hosted by His Excellency Ambassador Bansarn Bunnag at the Thai Residence, ...
19/04/2018

Ambassador gave a lecture on the Thai economy during and Post COVID-19 at the Keidanren seminar

On 6 October 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun gave a lecture on the Thai economy during and Post COVID- 19 to more than 70 audiences at the Seminar held through Zoom by the Japanese Business Federation, Keidanren. On 6 October 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun gave a lecture on the Thai economy during and Post COVID- 19 to more than 70 audiences at the Seminar held ...
Keidanren
06/10/2020

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานวันโชยุ

... ได้กล่าวว่าโชยุได้รับความนิยมในประเทศไทย และเหมาะกับการประกอบอาหารไทย ทั้งนี้ สมาคมโชยุซึ่งเป็นผู้จัดงานได้จัดตั้งขึ้นครบรอบ 70 ปีในปีนี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมกล่าวเปิดงานวันแห่งโชยุ ...
01/10/2018

การบรรยายหัวข้อ "โครงการในพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

... ข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมกว่า 70 คน ในการนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าใจและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 8 Next
  relevance date