Search

 
Found: 76

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพบปะเกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น

... โดยมีผู้แทนจากบริษัทจัดหางานในประเทศไทย และองค์กรรับในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงานจำนวน 70 คน ในโอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ นายอารักษ์ พรหมณี ...
29/08/2016

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Festival

... ได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน รวมทั้งแสดงความยินดีที่เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2559 เยาวชนอาเซียน 70 คนได้มาศึกษาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศของตน
30/10/2016

Thai Festival in Sendai 2018

... Tourism Authority of Thailand, there were the spectacles of Thai dance and Thai boxing, and the activity to recommend tourist attractions in the southern region of Thailand. The estimated participating guests during both days amounted to approximately 70,000 people.

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Kasumigaseki Open Day for Children

... โดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้คัดเลือกประเทศไทยและนิวซีแลนด์ให้เข้าร่วมการบรรยายสรุปในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 70 คน พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับภูมิหลังความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ...
28/07/2016

รองประธานองค์กร Soka Gakkai เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้หารือถึงความเป็นไปได้ที่องค์กร Soka Gakkai จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนาย Yoshigo รับจะไปหารือกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...
21/07/2016

งานเทศกาลไทย ณ เมืองเซนได 2018

... และกิจกรรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ของไทยที่น่าสนใจ โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานในทั้งสองวันประมาณ 70,000 คน

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับโรงพยาบาลทาคาซึกิ จ. โอซากา

... ไปให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรของโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นพำนักอาศัยในประเทศไทยประมาณ 70,000 คน ซึ่งนับเป็นชุมชนญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจัดตั้งสำนักของของจังหวัดฯ ที่กรุงเทพฯ โดยมีบริษัทจาก จ.โททโทริ เข้าร่วมกว่า 70 บริษัท เอกอัครราชทูตฯ ใช้โอกาสนี้ในการย้ำถึงโอกาสของการลงทุนในไทย และชี้แจงสถานการณ์การเมืองไทย ...
10/11/2014

บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - The Royal Rainmaking -

... agrarian countries where agriculture represents a significant source of GDP, the need for water consumption in the sector has inflated to more than 80 percent of the overall demand.             In Thailand, farming activities take up almost 70 percent of total land use. This requires a high amount of water supply, mostly for the agro-industrial sector. The result is a sporadic dry spell throughout the country. Coupled with high levels of deforestation over decades, the lack of rainfall intensifies ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

... การตระหนักถึงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต นำไปสู่ความสมดุลและชีวิตที่มีความสุข มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมจำนวน 70 ราย นอกจากนั้น ในส่วนของการให้คำปรึกษาตัวต่อตัว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและข้อกังวลใจรายบุคคลสำหรับคนไทยในจังหวัดโทจิกิและเขตใกล้เคียง ...
Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next
  relevance date