Search

 
Found: 219

ศูนย์ฝึกพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของ APCD รวมทั้งข้อเสนอความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในปี 2560

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

... โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้นในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะในปี 2560 ที่จะครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ
19/02/2016

คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ในงาน Tsukuba Marathon 2017 ณ มหาวิทยาลัย Tsukuba ซึ่งเป็นกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่นและความคืนหน้าของร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ ...

Trophy Ceremony of the Autumn Grand Sumo Tournament 2020

... wrestler from Kumamoto prefecture who win the highest division of Grand Sumo Tournament. Thailand started to present Thailand-Japan Friendship Trophy to the winner of Grand Sumo Tournaments held in Tokyo from 2017 when Thailand and Japan celebrated the 130 th anniversary of diplomatic relations. Besides Thailand, there were ambassadors and representatives from other 8 countries, including Hungary, Mongolia, Bulgaria, and China, presenting certificates and trophies to the winner
27/09/2020

งานส้มโอไนท์

... เพื่อประชาสัมพันธ์ส้มโอและเปิดตัวร้านอาหารที่มีเมนูอาหารส้มโอตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2558 โดยมีแขกเข้าร่วมงานประมาณ 130 คนและนายเคนซาคุ โมริตะ ผู้ว่าราชการ จ.ชิบะ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว ...
31/07/2015

2014.01.25 5th Thailand-Gakugeifuzoku (Tokyo Gakugei University Senior High School) no Kai

... designated as super science high school. Tokyo Gakugei University Senior High School has a long history of exchanges with Thailand and has been accepting Thai students who receive scholarship from the Thai Government since 1975.  As of today, more than 130 Thai students graduated from the school.
26/01/2014

第1回タイフェスティバル in 佐賀

... 2018年10月20日、バンサーン•ブンナーク大使は、山口祥義佐賀県知事の招待を受け10月20-21日に開催された「第1回タイフェスティバル in 佐賀」の開会式に来賓として出席しました。昨年、日タイ修好130年を記念して佐賀で開催されたタイフェアを受けて、今回のタイフェスティバル佐賀が行われました。 第1回タイフェスティバル in 佐賀の開会式で、大使はタイとの協力関係推進を重要視する佐賀県知事に感謝の意を述べました。知事の尽力によって、タイでは佐賀県とその物産が知られるようになりました。タイフェスティバル佐賀は佐賀県民にタイへの関心を高めるとともに、食品、観光、文化などタイの魅力を紹介しました。タイの芸術局からは、タイ文化芸術団による仮面舞踊劇(コーン)、タイ音楽、4地方の舞踊、古代武道など様々なパフォーマンスを披露しました。タイ農業・協同組合省、タイオートーコー市場からはタイ果物ブースを出店しました。タイ大使館は佐賀及び隣県在住のタイ人に移動領事ブース、「Thailand ...
20/10/2018

大使が内閣総理大臣補佐官と昼食会

... 内閣総理大臣補佐官(ふるさとづくりの推進及び農林水産物の輸出振興担当)と昼食会を行い、沖縄の蒸留酒である泡盛の振興について懇談しました。泡盛は、400年前からタイ米を原料として製造されています。 宮腰補佐官は、大使が在日外国人及びタイ人に泡盛への理解を深める役割を担っていることに対し、感謝の意を伝えました。さらに、2017年の日タイ修好130周年記念の特別事業として、タイ大使館が泡盛の記念ボトルを作ったことについて、補佐官始め日本政府は大変感激したと話しました。 大使は、泡盛はアユタヤ王朝と琉球王朝時代から続く、両国の長い親密な関係を示すシンボルであり、タイにとって特別であると述べました。泡盛の製造法は、タイの蒸留酒ラオローンの作り方が伝えられたと言われており、日本のタイ米全輸入量30万トンのうち、泡盛製造用に1....

ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าเย่่ี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น ลิงค์สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย http://www.jat.or.th/

ผู้แทนบริษัท RKB Mainichi Broadcasting เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... และสำนักพิมพ์ Mainichi ได้ร่วมจัดงาน Ayutthaya Kizuna Ekiden ทุกปีที่ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 ในโอกาสฉลองครบรอบ 130 ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยด้วย 
01/12/2021
Pages: Prev. 1 ... 12 13 14 15 16 ... 22 Next
  relevance date